14 01/2017

Republica Moldova, apreciată drept o țară stabilă pentru investiții

Eforturile depuse de Guvernul de la Chișinău pentru dezvoltarea mediului de afaceri și asigurarea securității investițiilor directe în țara noastră sunt apreciate tot mai mult pe plan internațional. Agenția Moody’s, specializată în elaborarea ratingurilor de țară privind siguranța investițiilor și evitarea situațiilor de risc, a modificat calificativul acordat Republicii Moldova din ”Negativ” în ”Stabil”.

Modificarea calificativului vine ca urmare a reducerii riscurilor pentru asistența financiară oferită autorităților în urma semnării, la sfârșitul anului 2016, a unui Acord cu Fondul Monetar Internațional, precum și datorită promovării unui nou cadru legal de reglementare a activității instituțiilor bancare din țara noastră. Totodată, noul rating al Republicii Moldova este o apreciere a stabilității politice din anul trecut.

De asemenea, specialiștii agenției internaționale Moody’s au apreciat măsurile luate pentru asigurarea independenței Băncii Naționale a Moldovei și a transparenței în activitatea instituțiilor financiar-bancare. În același timp, au fost luate în considerație și beneficiile reformei administrației publice, care vine să sporească productivitatea autorităților și să reducă influența grupurilor de interese, precum și cele ale reformei sistemului de pensii, care va contribui pozitiv la îmbunătățirea sustenabilității fiscale a Republicii Moldova.

Comunicatul difuzat de Agenția Moody’s privind modificarea calificativului pentru Republica Moldova poate fi accesat aici.