13 07/2020

Republica Moldova şi Consiliul Europei marchează astăzi 25 de ani de parteneriat

Astăzi marcăm 25 de ani de parteneriat solid și constant al Republicii Moldova cu Consiliul Europei.


La 13 iulie 1995, la Strasbourg, Republica Moldova semna documentele de aderare la Consiliul Europei, devenind astfel cel de-al 36-lea membru al organizației și înfăptuind primul pas spre integrarea în spațiul valoric european. În aceeași zi a fost semnată Convenția Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale care, odată ratificată, a oferit fiecărui locuitor al Republicii Moldova dreptul de a avea acces direct la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – unul dintre cele mai eficiente mecanisme interguvernamentale de asigurare a respectării drepturilor omului.


De la bun început, țara noastră a văzut în Consiliul Europei un partener de încredere, care continuă și astăzi să reprezinte una din sursele principale de expertiză valoroasă în procesele interne de reformare.

Mă bucur să constat, că Republica Moldova mereu a beneficiat de suportul și înțelegerea Consiliului Europei, de consilierea experților europeni, inclusiv prin intermediul Comisiei de la Veneția, în materie de elaborare a legislației conform standardelor democratice, dar și de orientările atât pe durate mai calme, cât și mai agitate ale vieții politice naționale. În context, am putea evoca și expertiza valoroasă privind Legea Supremă, funcționarea sistemului judiciar, asigurarea drepturilor minorităților, consolidarea administrației publice locale etc.


Astăzi, când celebrăm 25 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei, este un moment potrivit pentru reflecție și pentru a ne reaminti și reafirma dezideratele tinerei Republici la momentul accederii – de a deveni un stat cu instituții democratice puternice, bazat pe supremația legii și respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Prin urmare, acest parcurs a fost marcat de promovarea standardelor statului de drept, democrației și drepturilor omului, au fost create instituții și dezvoltate capacități instituționale, au fost influențate destine și cu toții am simțit un alt nivel al libertății. 


Mai mult decât un obiectiv politic al oricărei guvernări, îndeplinirea continuă a angajamentelor asumate față de Consiliul Europei reprezintă un salt considerabil și pentru dezvoltarea țării, fapt condiționat de existența unei justiții independente, toleranța zero față de corupție, unde fiecare persoană poate avea încredere că drepturile îi vor fi respectate și protejate.

În acest scop, apreciem profund asistența Consiliului Europei oferită în baza planurilor de acțiuni pentru Republica Moldova, precum și prin programele comune ale Consiliului Europei și Uniunii Europene.

În calitate de Prim-ministru, țin să aduc mulțumiri Secretarului General al Consiliului Europei pentru crearea și activitatea Grupului de lucru ad-hoc de nivel înalt al Consiliului Europei pentru reformarea justiției, care în pofida pandemiei COVID-19 a fost alături de noi în avansarea proceselor de modificare a prevederilor constituționale cu referire la Consiliul Superior al Magistraturii, precum și în definitivarea proiectelor Strategiei pentru Asigurarea Independenței și Integrității Sectorului Justiției pentru anii 2020-2023 şi Planului său de acţiuni. Acești pași sunt determinanți în agenda transformărilor interne, cât și în parcursul de integrare europeană a Republicii Moldova.


În această perioadă dificilă, marcată de criza pandemică, apreciem înalt suportul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei și creditul aferent COVID-19 în valoare de 70 de milioane euro pentru finanțarea parțială a măsurilor urgente de intervenție în domeniul asistenței medicale și sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii din țara noastră.


Acestea sunt doar câteva exemple ale cooperării noastre curente și exemplare cu Consiliul Europei. Apreciem aportul continuu și constant al acestei organizații și mulțumim oficialilor Consiliului Europei care ne ajută astăzi, dar și celor care ne-au susținut de-a lungul anilor, precum și tuturor celor de aici, de acasă, care contribuie la ancorarea Republicii Moldova în marea familie europeană.


Reiterăm determinarea Republicii Moldova de a apăra și promova valorile și principiile comune ale Consiliului Europei și exprimăm speranța ca la următoarea aniversare vom putea privi cu mândrie la realizările comune, în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova și întru atingerea dezideratului nostru european.
 

Ion CHICU

Prim-ministru