11 03/2017

Republica Moldova și Ucraina au marcat 25 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice

În contextul celebrării celei de-a 25-a aniversări de la stabilirea relaţiilor diplomatice dntre Republica Moldova şi Ucraina a avut loc un schimb de mesaje de felicitare între viceprim-ministrul Andrei Galbur, ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, şi ministrul Afacerilor Externe al Ucrainei Pavlo Klimkin.

În mesajul său adresat omologului ucrainean, ministrul Andrei Galbur a constatat caracterul intens şi constructiv al dialogului politic moldo-ucrainean, care aduce o contribuţie valoroasă la consolidarea continuă a relaţiilor de prietenie, bună vecinătate şi cooperare reciproc avantajoasă, menţionînd în acelaşi timp, cooperarea activă a statelor noastre în vederea realizării obiectivului comun de integrare europeană, inclusiv pe fundalul noilor provocări şi pericole la adresa securităţii regionale.

În acest context, a fost menţionată poziţia fermă a Republicii Moldova şi Ucrainei privind reglementarea conflictelor existente pe teritoriile ambelor state prin metodele politico-diplomatice şi în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale celor două ţări.

La rîndul său, ministrul de Externe al Ucrainei, Pavlo Klimkin, a remarcat că în cei 25 de ani țările noastre au parcurs o cale, care nu a fost deloc ușoară, de edificare a statalității și, datorită eforturilor diplomatice, relațiile bilaterale au cunoscut o dezvoltare ascendentă. Ministrul Pavlo Klimkin a subliniat că Ucraina tinde spre intensificarea relațiilor de prietenie și bună vecinătate cu Republica Moldova, inclusiv, în contextul promovării, de către cele două țări, a vectorului de integrare europeană.

De asemenea, în contextul aniversării, au fost realizate schimburi de mesaje de felicitare între Prim-miniştrii celor două state.

Relaţii diplomatice dintre Republica Moldova şi Ucraina au fost stabilite la 10 martie 1992.