29 10/2018

Securitatea cibernetică nu mai este o opțiune, ci o necesitate absolută, afirmă premierul Pavel Filip

„Moldova Cyber Week 2018” - eveniment de maximă importanţă pentru sectorul IT a reunit astăzi profesioniști din domeniul securității cibernetice și persoane interesate de dezvoltarea societății informaționale. Prezent la eveniment, premierul Pavel Filip a menționat că Moldova Cyber Week vine să contribuie la crearea unui sistem de securitate cibernetică modern și puternic, capabil să facă faţă provocărilor din acest sector.

„Țin personal la domeniul IT și că cred că acesta este un sector în care Republica Moldova trebuie să investească, dacă își dorește dezvoltare economică. Sectorul TIC este unul din principalii promotori ai schimbărilor din întreaga societate, atingând rate de creștere de până la 50% anual”, a spus Pavel Filip.

În context, premierul s-a referit la acțiunile întreprinse de executiv pentru dezvoltarea societății informaționale: implementarea Strategiei Moldova Digitală 2020, reformarea Centrului E - Guvernare, sporirea competitivității industriei IT și crearea parcurilor IT virtuale. De asemenea, a fost deschis un Centru de Excelență, iar autoritățile au intervenit în curricula școlară și cea universitară. În acest an școlar, copiii din clasa întâi deja studiază educația digitală. Totodată, în suportul autorităților au fost create platformele Mconect și raportare.gov.md. „Facem eforturi constante ca să utilizăm tot mai mult tehnologiile informaționale în activitatea noastră curentă. Noile tehnologii duc serviciile publice la un nou nivel, la altă calitate și la altă viteză”, a subliniat premierul.

În același timp, Pavel Filip a accentuat că o preocupare permanentă pentru guvern rămâne asigurarea securității cibernetice, acest lucru fiind important și pentru fiecare cetățean în parte. „Securitatea cibernetică nu mai este o opțiune, ci o necesitatea absolută. Acest lucru a devenit o abilitate pe care oricine trebuie să o învețe. Parola e ca periuța de dinți: nu trebuie să o dai la nimeni și trebuie schimbată periodic”, a menționat șeful cabinetului de miniștri.

Atacurile legate de securitatea cibernetică devin o provocare nu doar pentru cetățeni și companii, dar și pentru autorități.

„Republica Moldova se aliniază eforturilor globale în vederea consolidării securităţii cibernetice şi în acest domeniu se lucrează mult, cu dedicaţie şi cu maximă responsabilitate. Vom continua să avansăm în preluarea experienţei şi standardelor de securitate cibernetică, fiind conştienţi că numai astfel putem fi în pas cu evoluția tehnologiilor informaţionale”, a conchis Pavel Filip.