08 05/2019

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică – la un an de activitate

I.P. „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” împlinește astăzi, 8 mai 2019, 1 an de când a devenit succesoare de drepturi şi obligaţii ale Întreprinderii de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” și ale Întreprinderii de Stat „Centrul Informațional Agricol”. După 15 ani de existență a Centrului de Telecomunicații Speciale, în anul 2018, întru executarea Hotărârii Guvernului Nr. 414 din  08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Speciale” a fost reorganizată, fiind creată Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”.

 

Astfel, în urma reformei, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și-a asumat angajamentul să creeze premisele necesare pentru abordarea complexă şi într-un mod transparent, planificat şi obiectiv misiunile și activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență. În scopul misiunii sale, Instituția publică „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” a asigurat cu succes realizarea activităților ce decurg din domeniile de competență.

 

De asemenea, Serviciul, a acordat o atenţie sporită administrării, gestionării și dezvoltării platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), devenind în cele din urmă posesor al platformei MCloud ce a asigurat în mod eficient administrarea acesteia. La momentul actual, pe Platforma tehnologică guvernamentală comună ”MCloud” sunt găzduite majoritatea sistemelor informaționale guvernamentale.

 

În ceea ce privește securitatea cibernetică, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică  a realizat numeroase acțiuni conform Hotărârii de Guvern nr. 811 din 29.10.2015 cu privire la “Programul naţional de securitate cibernetică a Republicii Moldova  pentru anii 2016-2020”. Astfel încât, Serviciul a asigurat informarea și instruirea angajaților instituțiilor publice în domeniul securității cibernetice, care au fost familiarizați cu provocările și riscurile parvenite din mediul cibernetic și nu în ultimul rând cu educarea unor deprinderi minim necesare și obligatorii pentru siguranța online, atât în cadrul instituției, cât și în mediul privat. Au fost încheiate acorduri de cooperare cu echipe naţionale de răspuns la incidentele legate de securitatea cibernetică din Japonia, Latvia, Ukraina, România, fiind astfel intensificată cooperarea pe plan internaţional în vederea asigurării unor răspunsuri adecvate la amenințările parvenite din mediul virtual și desfășurate conferințe și ateliere de lucru în vederea creșterii nivelului de conștientizare privind riscurile de securitate cibernetică și pregătirii specialiștilor pentru a răspunde acestor provocări.

 

“Această reformă suportată de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică pe cât de complicată a fost pe atât de binevenită. Modificările și lanțul transformărilor prin care am trecut au fost asumate cu toată încrederea și siguranța că lucrurile se vor schimba spre bine. Asta și s-a întâmplat. Am suportat modificări mărețe care au dus spre realizări mărețe. Țin să menționez că toate realizările Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică de până acum se datorează unei echipe profesioniste care și-a îndatorat obligațiile și responsabilităție față de această instituție cu abnegație și profesionalism. Împreună am depus efort și am optimizat serviciile, am redus unele costuri și am încercat să fim cât mai aproape de consumatorii și cetățenii noștri. Pe viitor ne propunem să ne orientăm spre noi proiecte de dezvoltare și să ne focusăm puterile spre noi cooperări, atât naționale cât și internaționale”, a declarat Serghei Popovici, Director STISC.