29 12/2017

Sistemul informațional e-Integritate va fi pus în aplicare de la 1 ianuarie 2018

Sistemul de declarare online a averii și intereselor personale, e-integritate, va fi funcțional începând cu 1 ianuarie 2018. Acesta va permite subiecților declarării să depună declarațiile de avere și interese personale în format electronic, utilizând semnătura electronică.

Datorită sistemului e-Integritate Autoritatea Națională de Integritate va simplifica procedurile de depunere, arhivare, verificare şi analiză automată a declarațiilor de avere şi interese personale şi va facilita accesul electronic al cetățenilor și instituțiilor interesate la informațiile de interes public.

E-Integritate cuprinde mai multe module, printre care: Registrul electronic al subiecților declarării și modulul de depunere on-line a declarațiilor de avere și interese personale.  Registrul electronic cu evidența subiecților declarării a fost creat în premieră pentru țara noastră. Acesta va permite notificarea, în prealabil, privind obligația de a declara averile și interesele personale și va permite verificarea și depistarea celor care nu au depus declarațiile.

Acest sistem a fost dezvoltat de către o companie de profil sub egida Centrului de Guvernare Electronică și suportul financiar al Băncii Mondiale și este pus în aplicare de către Autoritatea Națională de Integritate cu suportul Centrului de Telecomunicații Speciale.

În perioada 24.11-27.12.2017, până la lansarea sistemului, de către angajații Autorității au fost instruiți 1441 de responsabili de colectarea datelor din consiliile raionale, primării, judecătorii raionale, curțile de apel, inspectoratele de poliție, birourile statistică teritoriale, centrele militare teritoriale, direcţiile teritoriale situații excepționale etc. Total entități publice instruite: 1120, inclusiv: APC+subdiviziuni 235; APL 2 – 32 și APL 1 – 853.

Declararea electronică a averilor și intereselor personale este o parte integrantă a e-Guvernării, inclusă în Planul de acțiuni pe anul 2014 pentru implementarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării.