09 02/2017

Ştiinţă

 

Politica de stat în sfera cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic se realizează de comunitatea ştiinţifică în persoana Academiei de Ştiinţe, în conformitate cu Codul cu privire la Ştiinţă şi Inovare şi cu Acordul de parteneriat între Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Guvernul RM, prin care Guvernul îi transmite acesteia competenţa de a realiza politica de stat în sfera ştiinţei şi inovării.

Potrivit Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, AŞM reprezintă Instituţia publică de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării, este coordonator plenipotenţiar al activităţii ştiinţifice şi de inovare, cel mai înalt for ştiinţific al ţării şi consultantul ştiinţific al autorităţilor publice ale Republicii Moldova.

Organul suprem de conducere al Academiei de Ştiinţe a Moldovei este Asambleea Academiei de Ştiinţe, constituită din membri titulari, membri corespondenţi ai AŞM şi 78 de doctori habilitaţi, aleşi de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova. Organul executiv al Asambleei este Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, format din 17 membri, 5 persoane din oficiu: preşedintele Academiei de Ştiinţe, prim-vicepreşedintele, 2 vicepreşedinţi, secretarul ştiinţific general al Academiei de Ştiinţe; 12 reprezentanţi ai comunităţii ştiinţifice aleşi de Asamblee. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (în continuare Consiliul Suprem) elaborează pronosticuri ale dezvoltării din sfera ştiinţei şi inovării, identifică direcţiile strategice în sfera ştiinţei şi inovării, examinează şi aprobă strategii, programe ce ţin de sfera ştiinţei şi inovării, etc.

Principalul obiectiv, pe care şi-l propune A.Ş.M., constă în soluţionarea a trei probleme prioritare: obţinerea rezultatelor ştiinţifice performante la nivel mondial, asigurarea ştiinţifică şi de expertiză a celor mai importante decizii ale conducerii ţării, crearea tehnologiilor de vîrf ce ar asigura sporirea nivelului de viaţă a populaţiei.

Recunoscînd prioritatea dezvoltării cercetărilor fundamentale, care constituie o sursă valoroasă de obţinere a noilor cunoştinţe, conducerea Academiei de Ştiinţe orientează concomitent activitatea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării spre conversiunea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice în dispozitive şi tehnologii noi, în scopul implementării acestora în economia naţională. În prezent aceste lucrări sint concentrate în 14 programe de stat şi 34 de proiecte de transfer tehnologic în domeniul elaborării noilor surse alternative de energie, al biomedicinei, farmaceuticii, nanotehnologiilor şi obţinerii noilor materiale, menţinerii fertilităţii solului şi securităţii alimentare, creării noilor soiuri de culturi agricole şi protecţiei plantelor etc. Cercetările în toate aceste domenii se desfăşoară parţial în comun cu cercetătorii din SUA, Uniunea Europeană, ţările CSI, România şi alte state, o parte considerabilă de surse financiare provenind de peste hotare.

Una dintre direcţiile prioritare de activitate a Academiei de Ştiinţe a Moldovei constituie depăşirea stării de izolare a savanţilor din Moldova de ştiinţa globală. Participarea Republicii Moldova la procesul de creare a spaţiului unic ştiinţific european a contribuit la stabilizarea potenţialului ştiinţific al ţării, precum şi la dinamizarea schimbului reciproc avantajos cu comunitatea ştiinţifică a UE.