05 04/2019

STISC ȘI MOLDATSA au semnat un Acord de Colaborare

Astăzi, 5 aprilie curent, Directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serghei Popovici și Veaceslav Frunze, administratorul interimar al Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spaţiului Aerian şi Deservirea Traficului Aerian, „MOLDATSA”, au semnat un Acord de colaborare în scopul consolidării eforturilor şi facilitării colaborării reciproce vis-a-vis de sporirea capacităților instituționale în domeniul securității informaționale și cibernetice.

În conformitate cu legile, politicile și obligațiile naționale, părțile intenționează să colaboreze pe principii de parteneriat, sprijin reciproc și înțelegere prealabilă, MOLDATSA obligându-se să asigure dezvoltarea capabilităților sale în domeniul serviciilor de navigație aeriană, contribuind în acest fel la creșterea siguranței zborurilor şi a securității aeronautice.

În scopul implementării prezentului Acord, Părțile au convenit să colaboreze în următoarele activități comune potrivit angajamentelor contractuale:

 

  • schimbul de informații referitoare la incidente de securitate cibernetică, apariția vulnerabilităților, identificarea unor tipuri de atacuri informatice, moduri de operare ale grupurilor infracționale din domeniul criminalităților cibernetice;
  • participare la conferinţe, ateliere de lucru, seminare, instruiri, proiecte și alte evenimente comune;
  • schimbul de informații privind acțiuni, procedee, tehnici necesare pentru investigarea incidentelor cibernetice;
  • notificarea STISC, prin intermediul subdiviziunii sale - Centrul de răspuns la incidente cibernetice, a incidentelor ce ţin de securitatea sistemelor informaţionale a MOLDATSA,  întru acordarea asistenţei în reacţionarea la incidente.

În cadrul întâlnirii, reprezentanții ambelor Părți, s-au obligat să respecte confidențialitatea informației partajate pe întreaga durată de colaborare și să asigure protecție informațiilor şi a materialelor primite în cadrul cooperării.

“Evoluţia continuă a tehnologiilor și a spațiului virtual, ne face să ne securizăm sistemele informatice atât la sol cât şi cele de la bordul aeronavelor și să fim pregătiți pentru a gestiona eficient vulnerabilitățile și atacurile cibernetice. Prin efort comun și prin acest angajament asumat conștiincios împreună cu MOLDATSA, ne propunem să intensificăm capacitățile de apărare cibernetică și să sporim nivelul de securitate informaţională”, a declarat Serghei POPOVICI, Director STISC.