26 08/2016

În următorii trei ani se prognozează o creștere a exporturilor cu circa 6 la sută

Ministerul Economiei prognozează o creștere a exportului de mărfuri în perioada anilor 2017–2019, cu circa 5,7% anual, iar a importurilor cu circa 4,7% anual.

Potrivit experților ME, factorii care vor contribui la majorarea treptată a exporturilor în perioada sus-menţionată, sînt: restabilirea cererii externe, ofertei interne la produsele agricole, creșterea calitativă a exporturilor, în special, datorită investițiilor efectuate în extinderea şi reînnoirea bazei tehnologice, şi, respectiv, integrarea produselor moldovenești în fluxurile internaţionale.

În scopul extinderii şi diversificării piețelor de export pentru produsele moldovenești, precum şi reieșind din existența unui interes sporit din partea agenților economici autohtoni din domeniul agroalimentar de a stabili relații comerciale cu China și Egipt, Ministerul Economiei a inițiat consultările privind oportunitatea negocierii unor eventuale Acorduri de Comerț Liber cu statele respective. 

Mai mult, în viitorul apropiat va intra în vigoare Acordul de Comerț Liber între Republica Moldova şi Turcia, care va liberaliza schimburile comerciale între două țări pentru circa nouă mii de poziții tarifare. Acordul respectiv are drept scop promovarea comerțului reciproc, dezvoltarea relațiilor economice dintre țări şi contribuie la eliminarea barierelor în calea comerțului şi extinderea schimburilor comerciale, precum şi la crearea condițiilor pentru continuarea atragerii investițiilor, în special, pentru dezvoltarea celor mixte, în cele două state.

Creșterea volumului importurilor va fi condiționată de restabilirea cererii interne, în special pentru materia primă, majorarea fluxului de investiții, în special a mașinilor, aparatelor electrice, produselor minerale. Ponderea majoră în totalul importurilor va reveni, în special, resurselor energetice, datorită creșterii economice preconizate în sectoarele de bază ale economiei, dar mai ales a prețurilor la gaze naturale şi petrol.