22 06/2017

Utilizarea tehnologiilor informaționale avansate în sistemul judecătoresc este o modalitate eficientă de îmbunătățire a managementului informației și de creare a unui sistem transparent, aproape de cetățeni.

În contextul informatizării sistemului judecătoresc în Republica Moldova, am adresat o serie de întrebări Valentinei Grigoriș, director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești (AAIJ) din subordinea Ministerului Justiției, pentru a înțelege gradul de utilizare a tehnologiilor informaționale în țară.

1. Este automatizarea activității instanțelor judecătorești o necesitate sau o metodă de aliniere modelelor europene de activitate?

„Într-adevăr, asistăm la un proces de informatizare a sistemului judiciar în mai multe țări membre ale Uniunii Europene. În Republica Moldova, o evoluție importantă în creșterea transparenței și accesibilității sistemului judiciar, a constituit lansarea, în mai 2009, a Programului Integrat de gestionare a Dosarelor (PIGD). Acesta permite gestionarea mai eficientă a dosarelor, repartizându-le iar evidența electronică a acestora și posibilitatea de înregistrare automatizată în fișa acțiunilor a tuturor activităților efectuate de utilizatorii sistemului, sporesc eficacitatea administrativă în instanțele judecătorești. La fel, prin intermediul Sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată, „SRS Femida”, se asigură documentarea lucrărilor ședinței de judecată și conservarea probelor.”

2. Cu ce scop a fost implementat „SRS Femida”?

„Înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată se efectuează pentru verificarea corectitudinii proceselor-verbale scrise ale ședințelor de judecată, realizat fie cu ajutorul sistemului specializat „SRS Femida”, fie cu reportofonul, în dependență de locul desfășurării ședinței de judecată.

Reportofoanele se utilizează în cazurile când ședințele de judecată se desfășoară în birourile judecătorilor, iar „SRS Femida” în sălile de judecată.

La cererea pârților, se poate realiza copierea înregistrării audio digitale, în întregime sau parțial.”

3. Care este gradul de satisfacție privind funcționalitatea sistemului informațional al instanțelor judecătorești?

„În anul 2016, a fost efectuat un sondaj de opinie, conform unui chestionar, în cadrul judecătoriilor și curților de apel, pentru a cunoaște situația privind sistemul informațional al instanțelor de judecată, gradul de satisfacție privind utilizarea PIGD și „SRS Femida”și a evalua serviciile prestate de Î.S. Centrul de Telecomunicații Speciale (CTS) - operatorul tehnic al acestor sisteme.

Ca rezultat al sondajului, putem spune că utilizatorii PIGD și „SRS Femida” sunt mulțumiți de funcționarea sistemelor, dar și de suportul tehnic acordat de CTS. Respondenții au avut de apreciat softurile, serviciile pentru eliminarea erorilor, calitatea și frecvența lucrărilor de profilaxie.

Un Raport în acest sens a fost elaborat și publicat pe pagina Agenției.

AAIJ continuă să întreprindă măsuri pentru dezvoltarea continuă a sistemului informațional judecătoresc.”

4. Multe instituții elaborează un plan de management al securității informaționale, ce măsuri privind asigurarea securității informaționale întreprind instanțele judecătorești?

„Asigurarea securității informaționale în cadrul instanțelor de judecată are un rol deosebit de important, ținând cont de specificul activității judecătorilor și de confidențialitatea informației pe care o gestionează.

În acest sens, au avut locul o serie de securității informaționale, pentru reprezentanții din teritoriu ale tuturor instanțelor judecătorești. În cadrul acestor ședințe, au fost prezentate amenințările privind securitatea informațiilor, politica de securitate, standarde și practici aplicabile. De asemenea, au fost descrise rolurile și responsabilitățile managementului și salariaților în asigurarea securității informaționale. La finalul instruirilor, angajații judecătoriilor au fost testați la gradul de însușire a materialului propus. Instruirile au fost realizate de CTS.

5. Cunoaștem că sistemul judecătoresc din RM este acum într-un proces complex de reorganizare. Cum credeți, ce efect asupra sistemului judiciar, va avea reorganizarea instanțelor de judecată?

„Legea nr. 76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești a fost adoptată în vederea asigurării calității actului de justiție, a eficienței sistemului judecătoresc, a distribuției echitabile a sarcinilor între instanțele judecătorești, a utilizării eficiente a fondurilor publice, precum și în vederea creării premiselor pentru specializarea judecătorilor.

Fuzionarea celor 44 de judecătorii existente, prin crearea a 15 instanțe de judecată, va concentra forțele și va oferi posibilitatea unei gestionări mai eficiente și centralizate, prin distribuirea echitabilă a sarcinilor între instanțele judecătorești.

PIGD-ul a fost ajustat în dependență de instanțele nou-create, noile prevederi legale, și va servi în realizarea productivă și transparentă a activității instanțelor judecătorești.”

6. Este important schimbul de experiență în domeniul judecătoresc din țară cu cele de peste hotare?

„Fără îndoială, orice schimb de experiență este benefic în aplicarea unui management corect. Republica Moldova este membră a multor organizații internaționale și participă activ în realizarea reformelor pentru a-și îndeplini angajamentele ce și le-a asumat prin Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Urmărim continuu cele mai bune practici europene în realizarea un sistem judecătoresc transparent și corect.

În acest an, la începutul lunii aprilie, am fost vizitați de reprezentanții sistemului judecătoresc din Ucraina, care s-au arătat interesați de implementarea PIGD-ului și au solicitat consultanță din partea instituțiilor participante în acest sens. În acest context, am realizat că parcursul ales de Republica Moldova este unul corect și că suntem înaintea multor țări în domeniul informatizării sistemului judecătoresc. Am fost onorați să primim felicitări din partea colegilor din Ucraina, pentru realizarea unui sistem informațional avansat.”