12 09/2017

Valabilitatea certificatului de cazier judiciar poate fi verificată on-line

În scopul excluderii cazurilor de falsificare a cazierelor judiciare,  Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI, în colaborare cu Centrul de Telecomunicații Speciale și Centrul de Guvernare Electronică, a lansat astăzi, 12 septembrie 2017, un nou serviciu electronic - ”Verificarea on-line a validităţii şi valabilităţii certificatului de cazier judiciar”.

Serviciul respectiv este unul gratuit și oferă persoanelor fizice, beneficiari ai serviciilor publice prestate de Serviciul Tehnologii Informaționale a MAI, precum și autorităților Republicii Moldova și persoanelor juridice, de a verifica in regim online validitatea certificatului de cazier judiciar eliberat, precum şi de a obţine o confirmare promptă a faptului eliberării acestuia.

Pentru a beneficia de ”Verificarea on-line a validităţii şi valabilităţii certificatului de cazier judiciar”, accesați portalul guvernamental al serviciilor publice servicii.gov.md.