12 08/2016

Strategia privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016–2020 va fi publicată vineri în Monitorul Oficial

Hotărîrea pentru aprobarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016 – 2020 va fi publicată mîine în Monitorul Oficial.

Documentul prevede asigurarea modernizării instituţiilor de stat şi crearea premiselor necesare pentru dezvoltarea sustenabilă şi durabilă a Republicii Moldova. Strategia vizează cinci dimensiuni ale administraţiei publice, şi anume: creşterea responsabilităţii administrative; eficientizarea procesului de elaborare şi coordonare a politicilor publice; îmbunătăţirea serviciilor publice; modernizarea managementului finanţelor publice, a serviciului public şi a resurselor umane.

O importanţă deosebită în implementarea reformei se va acorda eficientizării modului de acordare a serviciilor de către administraţia publică cetăţenilor, inclusiv aspectelor ce ţin de amplasare, cost, viteză şi calitatea acestora. Totodată, numărul serviciilor publice prestate în mod electronic urmează să fie mărit, iar autorităţile vor activa în baza procedurilor transparente şi conforme standardelor europene.

Noul act se diferenţiază de politicile precedente de reformare a administraţiei publice prin faptul că nu se limitează la autorităţile publice centrale, dar le vizează şi pe cele locale. De asemenea, Strategia prevede reguli mai coordonate de monitorizare, termeni mai stricţi şi indicatori verificabili. Documentul conţine descrierea detaliată a situaţiei curente, precum şi obiectivele trasate pentru fiecare direcţie de reformare, axate pe crearea serviciilor publice accesibile pentru toate categoriile de beneficiari.

Strategia urmează să fie implementată în două etape: 2016 – 2018, perioadă în care se va pune accentul pe reformarea autorităţilor administraţiei publice centrale, şi 2019 – 2020, care vizează reformarea autorităţilor locale.

Tot mîine va fi publicată în Monitorul Oficial și Hotărîrea pentru stabilirea moratoriului privind majorarea unităților de personal real încadrate în autoritățile publice și alte instituții finanțate din bugetul de stat.