12 08/2016

BECIURILE CRICOVA

Combinatul de vinuri Cricova SA a fost fondat în anul 1952, reprezentând un complex subteran unic, cunoscut în întreaga lume pentru labirinturile sale imense și în special pentru vinurile sale excelente. Un ținut cu multiple podgorii și cu soare din belșug. Anume aici începe istoria perlelor vinificației moldave, în zona centrală a Moldovei, zona Codrilor

Combinatul de Vinuri cu sediul în orașul Cricova, Republica Moldova, este situat la 11 km de capitala Chișinău.

I s-a decernat cea mai înaltă distincție de stat Ordinul Republicii, Combinatul de vinuri Cricova fiind unica întreprindere vinicolă care deține acest premiu.

Din 28 august 2003 a fost declarat prin lege obiect al patrimoniului cultural - național al Republicii Moldova.

Istorie

Din antichitate, teritoriul actual al Republicii Moldova se slăvea cu tradițiile de vinificație. În secolul V î.e.n. istoricul antic elen Herodot afirma că colonizatorii care locuiau în regiunea dată cultivau viță de vie și cu succes comercializau vinurile locale.

Altminteri , pînă în secolul XX vinificația pe pămînturile Moldovei se dezvoltă inconsecvent. De la începutul secolului XIX și pînă la mijlocul secolului XX istoria vinificației locale se caracteriza atît prin acapararea pămînturilor roditoare, în perioada domniei țarului, cît și prin epidemia de filoxeră de la începutul secolului trecut. Doar de la începutul anilor 50 ai secolului XX putem să vorbim despre o abordare sistematică față de dezvoltarea acestei ramuri. Atunci și au fost puse bazele vinificației moderne a Moldovei, prin care este renumită compania Cricova.

În anul 1952, cu scopul de a soluționa probleme stridente cu privire la lipsa încăperilor speciale de păstrare și maturare a vinului, două personalități remarcabile a vinificației moldovenești, Petru Ungureanu și Nicolae Sobolev, au propus utilizarea în calitate de depozite de vin stolnele din care se extrăgea piatra de construcție. Curînd s-a stabilit că vinurile produse la combinatul Cricova sunt mai bune conform indicelui calității și rezistenței la factorii stabilității, ceea ce a servit drept argument important de a continua lucrul, care părea a fi la acel moment un experiment.

Deja în anul 1954 la combinatul Cricova a fost fondată colecția de vinuri, semnificația căreia pe parcursul anilor a trecut dincolo de granițele întreprinderii, astfel încît astăzi o cunoaștem sub denumirea de Vinotecă Națională. Anul 1955 a fost unul epocal pentru întreaga istorie a vinificației moldovenești, atunci cînd în galeriile subterane de la Cricova a avut loc îmbutelierea primelor vinuri de marcă – pînă la acel moment în Moldova au fost produse exclusiv vinuri ordinare. Paralel cu dezvoltarea combinatului evoluau și metodele de gestionare, statul încerca să găsească cele mai eficiente metode de administrare a ramurii de vinificație în ansamblu. În anul 1968, ca urmare a deciziei cu privire la necesitatea specializării gospodăriilor de vinificație și majorarea volumului de producție a vinurilor de marcă, pe teritoriul depozitelor de vin de la Cricova, care aparținuse pînă la acel moment Combinatului de Vinuri și Șampanie, a fost creat un sovhoz-fabrică. În anul 1977, pe teritoriul sovhoz-fabricii a fost construită hala de vinificație primară, care și pînă în prezent constituie unitatea principală de producere a companiei, iar în anul 1980 a fost, în sfîrșit, realizată ideea cu o vechime de treizeci de ani – în galeriile de la Cricova a început să funcționeze fabrica de șampanie.

Pînă la mijlocul anilor 80 ai secolului trecut, deși a suferit numeroase schimbări, combinatul Cricova și-a menținut ritmul rîvnit al creșterii profesionale și economice. Astfel, din anul 1968 și pînă în 1985, prelucrarea materialului vinicol la întreprindere s-a majorat de 7 ori, iar producerea de vinuri – de 35 de ori.

Chiar și la cumpăna anilor 80 și 90, odată cu aprofundarea schimbărilor politice și accentuarea crizei economice, întreprinderea a menținut tendința spre inovație continuă; ziua de mîine nu era uitată aici de nimeni nici pentru o clipă.

Deja în anii 90 a fost dată în exploatare noua hală de vinuri spumante, în care specialiștii combinatului au ajustat producerea de șampanie la rezervoare, a început să funcționeze la capacitate deplină hala de îmbuteliere a vinurilor line, a fost finisată construcția încăperii speciale pentru păstrarea ambalajelor de sticlă. Nu înceta elaborarea noilor formule: anume la începutul anilor 90, la combinat au fost puse bazele producerii unor astfel de feluri de șampanie ca Basarabia, Moldova, Alb Spumant Natural. A fost realizată o muncă enormă privind perfecționarea lucrului pe principalele piețe și diversificarea regiunilor de comercializare a producției. Astfel, la mijlocul anilor 90, deja 20% din toată producția produsă la combinat era exportată. Pe lîngă piețele tradiționale de desfacere – Rusia, Ucraina și alte state din fosta Uniune Sovietică, vinurile spumante și line ale combinatului Cricova erau exportate în Orientul Îndepărtat, inclusiv în Anglia, Germania, S.U.A., Japonia – în total aproximativ de 30 de țări. Noua epocă din istoria patriei natale necesita și noi abordări de stabilire a statutului întreprinderii.

În anul 1999 combinatul Cricova a fost transformat din întreprindere de stat în societate pe acțiuni, fiind în proprietatea statului. Unicitatea și semnificația companiei pentru stat și poporul Moldovei și-au găsit reflecția adecvată în anul 2002, cînd compania, prima dintre întreprinderile țării, a fost decorată cu premiul mare Ordinul Republicii. Anul următor, în 2003, combinatul Cricova a fost numit oficial ”obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova”, - statutul, de rînd cu ordinul de stat, rămîne în continuare exemplul recunoașterii fără precedent a eforturilor unei singure companii din istoria economiei naționale. Însă, compania Cricova nu se mîndrește doar cu indici statistici, istorie glorioasă, vinuri de elită și galerii subterane unice. Cricova înseamnă în primul rînd oameni. Este reprezentată de o pleiadă de vinificatori talentați și administratori de succes, fără de care nu am fi avut istoria glorioasă de șase deceniica întreprinderii, fără de care numele Cricova nu ar fi sunat atît de sonor pe toate continentele. P. Ungureanu, N. Sobolev, A. Trofimenco, L. Golimbovski, V. Topal, P. Durcenko, I. Cojocaru, M. Espicenco, V. Bodiul - zeci, sute de oameni pentru enumerarea cărora ar fi nevoie de o carte aparte. Toți ei în ani diferiți și-au pus aportul nu doar în dezvoltarea combinatului, dar și în evoluția vinificației moldovenești. Discipolii și adepții lor activează în continuare în cadrul combinatului. Ceea ce înseamnă că istoria Cricova continuă.

Evoluție

1947 - Primele experiențe în hrubele de piatră făcute de către academicianul Ungureanu Petru. Depunerea spre maturare a primului lot de vinuri spumante clasice.

1952 - Fondarea Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A.

1954 - Crearea colecției de vinuri Cricova în baza vinurilor din colecția Moldovei și a vinurilor rare din colecția lui Goering revenite URSS în calitate de reparații după al 2-lea Război Mondial.

1957 - Producerea spumantului clasic în cantități industriale.

1970 - Crearea asociației viti-vinicole și extinderea masivă a plantațiilor vinicole.

1980 - Fortificarea capacităților de producere și extinderea pe piețele mondiale.

1986 - Fondarea întreprinderii de producerea a spumantului original

1991 - Trecerea de la economia centralizată la valorile economiei de piață.

1992 - Decernarea Premiului Internațional

1998 - Fondarea centrului de business și turism „Cricova-Vin”

2001 - Crearea bazei materiale proprii de plantații vinicole hipermoderne, clone divirozate.

2002 - Decernarea Ordinului Republicii.

2003 - Declararea Combinatului de Vinuri ”Cricova” S.A. ca obiect al patrimoniului național cultural al țării

2007 - Reconstrucția Complexului de Degustare ”Cricova”

2008 - Implementarea Sistemului ISO 9001

2009 - Implementarea Sistemului de Management al Siguranței Alimentelor ISO-22000

2011 - Reconstrucția fabricii de prelucrare primare a strugurilor

2012 - Combinatul de Vinuri ”Cricova” S.A. a aniversat 60 de ani de la fondare

2013 - Reconstrucția fabricii de producere a vinurilor lente și spumante

Podgorii. Ferme agricole

Combinatul Cricova este situat într-un loc unic, în regiunea de centru a Republicii Moldova. Aici, în vecinătatea celor mai impunătoare atracții naturale și istorice ale țării – rezervația naturală ”Codrii”, complexul arheologic Orheiul Vechi – la latitudinea 44 se întind podgoriile pitorești, în inima cărora și se află combinatul Cricova, întreprinderea cu realizări frumoase de-a lungul deceniilor și cu renume într-adevăr mondial. Este știut faptul că Republica Moldova se bucură de climă favorabilă, cu ierni blînde și un număr mare de zile însorite pe perioada anului. Vinificatorii Cricovei au avut parte de noroc dublu: cel mai fertil cernoziom, umiditate sporită și soarele generos contribuie de fiecare dată la divulgarea secretului vinurilor locale, și ne duce pe culmile necunoscute anterior ale producerii vinului.

Ciclul complet al producerii și materia primă proprie – iată avantajele care detașează combinatul încă de la obârșie. Datorită controlului la toate etapele procesului de producere, de la sădirea butașilor și pînă la livrarea producției finite la punctele de comercializare, compania Cricova asigură calitate superioară, autenticitatea și originalitatea formulei vinurilor produse aici. La momentul actual, podgoriile companiei sunt cele mai vaste din țară și se întind pe o suprafață de aproximativ 600 ha, dintre care 135 ha în regiunea de sud a Moldovei – raionul Cahul, 200 ha în raionul Criuleni din regiunea centrală a țării, circa 130 ha în preajma orașului Cricova și 90 ha de viță de vie la Găvănoasa.

Deși sunt delimitate geografic, podgoriile companiei Cricova reprezintă, de fapt, singurul masiv gospodăresc, scopul căruia este de a asigura întreprinderea principală în termen, cu volumul necesar de struguri de calitate superioară la cel mai înalt nivel. Diversitatea geografică a podgoriilor care aparțin combinatului mai are o prioritate importantă – posibilitatea cultivării diferitor soiuri de viță de vie, în dependență de particularitățile climaterice și ale solului localității. Ca urmare, compania cultivă în raionul Cahul așa soiuri de viță de vie ca Muscat, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon și Merlot. În regiunea centrală a țării, sunt cultivate soiuri ca Pinot, Sauvignon, Rkațiteli și Aligote. Zonarea exemplară a soiurilor de viță de vie, adaptarea performanțelor agrare mondiale, precum și înnoirea continuă, chiar și în timpuri de restriște, a plantațiilor proprii – toate acestea permit companiei să păstreze locul de frunte conform indicelui de calitate a propriilor podgorii.

Cricova-Criuleni

Ferma Agricolă „Cricova-Criuleni” este situată în cadrul extremității de est a Podișului Codrilor și anume în zona de Centru a Republicii Moldova. Aici predomină soluri brune, cenușii de pădure precum și cernoziomuri tipice slab humifere