27 08/2016

Economie

Pentru anul 2016, indicatorii macroeconomici la nivel naţional marchează sporuri pozitive, depăşind astfel perioada de stagnare înregistrată în anul 2015. PIB în ianuarie-septembrie 2016 a însumat 98,3 mild. lei, majorîndu-se faţă de perioada respectivă a anului 2015 cu 3,3% (în preţuri comparabile). Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut valoarea adăugată brută creată în agricultură – cu 1,2 puncte procentuale (p.p.); comerț cu ridicata și cu amănuntul – cu 0,6 p.p.; informații și comunicații – 0,3 p.p.; industria extractivă și prelucrătoare, activități profesionale, științifice și tehnice – cîte 0,2 p.p.

Deşi activitatea sectorului industrial a stagnat, micşorând astfel investițiile, volumul producţiei agricole s-a majorat considerabil datorită condițiilor climaterice favorabile. De asemenea, apar primele semne de ameliorare în comerțul exterior. Politica monetară rigidă a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a condus la diminuarea ratei inflației și deprecierii neînsemnate a valutei naționale. Indicatorii sociali, de asemenea, s-au îmbunătățit: în termeni reali, veniturile populației au crescut neesențial, dar cheltuielile s-au micșorat, salariul mediu lunar a înregistrat o ușoară creștere, numărul șomerilor s-a micșorat.

Se atestă un nivel scăzut al inflației. În luna decembrie 2016 rata inflației a constituit 2,4% față de decembrie 2015, înregistrînd  o diminuare de 11,2 p.p. comparativ cu rata inflației în aceeași perioadă a anului 2015. Diminuarea prețurilor de consum a fost determinată, în general, de stabilitatea cursului de schimb, precum și diminuarea prețurilor mondiale la resursele energetice și produse agricole. Indicele prețurilor de consum (IPC) mediu anual a constituit 106,4%.

Leul moldovenesc s-a depreciat ușor faţă de dolar, dar față de Euro s-a apreciat.  De la începutul anului 2016 moneda naţională a marcat o depreciere de 1,6% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 19,66 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2016 pînă la 20 lei la 31.12.2016). Leul moldovenesc s-a apreciat faţă de Euro cu 1,6%.

Se înregistrează o creștere pronunțată a datoriei de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă) administrată de Guvern la 31 decembrie 2016 a constituit circa 50,1 mild. lei, în creștere cu 51,6% față de data similară a anului 2015. Datoria de stat internă s-a majorat de circa 3 ori (din contul emisiei hîrtiilor de valoare de stat pentru executarea garanției de stat), iar datoria de stat externă - cu 9,5%.

Sectorul industrial începe să dea rezultate pozitive. Volumul producţiei industriale în ianuarie-noiembrie 2016 (în preţuri comparabile) a fost mai mare (cu 0,1%) decît în perioada similară a anului 2015. Volumul producţiei industriei prelucrătoare s-a majorat cu 1,1%, iar a producţiei industriei extractive și a producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a diminuat cu 16% și, respectiv, 2,2%.

Volumul producţiei agricole a crescut semnificativ. Producţia agricolă în anul 2016 a înregistrat o creştere de 18,6% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului trecut. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creșterea atît a producţiei vegetale cu 26%, cît și a producției animaliere cu 3,1%.

Câştigul salarial nominal mediu lunar al unui salariat din economia naţională pentru luna noiembrie 2016 a constituit 5204,4 lei şi s-a majorat cu 12,8% faţă de luna noiembrie 2015. În termeni reali salariul s-a majorat cu 9,9%.

Informaţie detaliată despre evoluţia social economică a Republicii Moldova le puteţi găsi pe pagina  www.mec.gov.md.