21 10/2016

PREMIERĂ pentru Republica Moldova: a fost lansat un Laborator de securitate cibernetică

La data de 06 octombrie curent, în cadrul UTM, a avut loc inaugurarea primului Laborator de cercetare şi instruire în domeniul securității cibernetice din Republica Moldova. Acest proiect a demarat în anul 2013, la inițiativa Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale”, ca răspuns la problemele stringente în domeniul securității cibernetice, şi anume, insuficiența instruirii profesionale a angajaților IT din cadrul instituțiilor publice, pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă survenite în contextul creșterii globale şi complexe a numărului de incidente de securitate cibernetică.

Crearea acestui Laborator se înscrie în sarcinile atribuite Î.S. „Centrul de telecomunicații speciale” în calitate de punct de contact, la nivel de Guvern, în susţinerea şi realizarea instruirii administratorilor de sisteme şi reţele informaţionale, ca prioritate pentru o cooperare ştiinţifică în cadrul Programului NATO „Ştiinţă pentru Pace şi Securitate” (SPS). Crearea laboratorului, face parte din Inițiativa privind constituirea capabilității de apărare a Republicii Moldova, iar realizarea acestuia a fost posibilă cu susținerea NATO, Ambasadei SUA şi a Ambasadei Estoniei, dar și a instituțiilor naționale implicate în proiect, Ministerul Apărării şi Universitatea Tehnică a Moldovei. 

Inaugurarea Laboratorului va fi urmată de o serie de instruiri practice cu o durată de două săptămîni,  puse la dispoziţia administratorilor de sisteme şi reţele informaţionale din cadrul autorităţilor publice: Procuratura Generală, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice din cadrul IGP, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, ANRCETI, Centrul de Guvernare Electronică, Banca Naţională a Moldovei. La finele cursului, participanții vor dobîndi abilități practice de analiză, răspuns, monitorizare, investigare, testare și evaluare a evenimentelor, alertelor și incidentelor de securitate, identificate la nivelul infrastructurii cibernetice, reuşind astfel să-şi consolideze sistemul de planificare a situaţiilor de urgenţă, inclusiv capacităţile de management în caz de criză.

Acest Laborator, şi instruirile ce le va găzdui, vor contribui esențial la perfecţionarea capabilităţii statului de a reacţiona la provocările societăţii moderne şi ameninţările în adresa securităţii prin diversificarea acţiunilor de investigare şi prevenire a incidentelor de securitate cibernetică existente la nivel naţional. 
        
Precizăm că Programul Știință pentru Pace și Securitate (SPS) este un instrument care contribuie la dezvoltarea dialogului și cooperării cu state partenere, prin dezvoltarea de proiecte în domeniul științei și inovației iar prioritățile Programului SPS derivă din prevederile Conceptului Strategic al NATO, agreat la Summit-ul NATO de la Lisabona din 2010.