13 01/2021

În 2020 am învățat prin provocări să devenim mai puternici

Interviu cu Serghei Popovici, Directorul I.P. "Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică"

Interviu cu Serghei Popovici, Directorul I.P. "Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică"

1. Dle Popovici, anul 2020 a fost unul specific,  cum a reușit STISC sa facă față acestei provocări?

Am reușit să facem față tuturor provocărilor datorită lucrului în echipă și gestionării eficiente. I.P STISC a fost alături de beneficiari și a oferit suportul necesar și a asigurat serviciile de calitate, întrucât izolarea și lucrul de la distanță a determinat structurile subordonate să se adapteze rapid la schimbări pentru a asigura continuitatea activității. Cred că responsabilizarea și răspunsul prompt la necesitățile beneficiarilor a fost formula cheie ce a menținut activitatea STISC și a ajutat la realizarea tuturor obiectivelor în timp oportun. Avem rezultate frumoase, care ne motivează să fim mai buni şi mai eficienți în anul 2021.

3. Care au fost evenimentele ce au marcat în 2020 activitatea STISC?

Unul din evenimentele marcante ale anului curent a fost criza internațională în sănătate publică cauzată de COVID-19, care a afectat toate sferele de activitate.  Echipa STISC a fost nevoită să se adapteze noilor condiții survenite, toate dificultățile fiind parcurse cu succes datorită gestionării eficiente a resurselor și a cooperării angajaților, care au stabilit ca prioritate menținerea serviciilor STISC la cel mai înalt nivel, pentru a oferi beneficiarilor tot suportul necesar, în special în asigurarea lucrului de la distanță și continuității proceselor vitale pentru societate.

În 2020, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Agenția de Guvernare Electronică, Orange Moldova SA și „Moldcell” SA au marcat 8 ani de la lansarea Serviciului „Semnătura mobilă” și au decis extinderea termenului de valabilitate al certificatului cheii publice, pentru utilizatorii semnăturii mobile, de la 1 an la 2 ani. Certificatul cheii publice pentru serviciul „Semnătura mobilă” este eliberat de Centrul de certificare a cheilor publice al Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care în timp de 8 ani de zile, a emis cu succes peste 245 000 de semnături mobile, având la activ circa 70 000 de utilizatori unici. Până acum câțiva ani, persoanele fizice și mediul de afaceri foloseau semnătura mobilă doar în raportările către organele de control sau pentru achiziții publice, însă criza Covid-19 a făcut ca majoritatea utilizatorilor să folosească acest serviciu pentru a facilita lucru la distanță. Apreciem acest parteneriat tocmai pentru că aduce beneficii majore cetățeniilor cu fluxuri complexe de semnare a documentelor.

Un alt eveniment marcant al anului au reprezentat alegerile  prezidențiale, I.P STISC  a fost responsabilă de găzduirea paginilor oficiale ale CEC și întreținerea a circa 4 400 de canale securizate dintre secțiile de votare atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și pentru secțiile de votare externe, și a altor infrastructuri guvernamentale care au cuprins informații despre mersul alegerilor parlamentare și rezultatele preliminare. Asigurarea transportului de date și suportul tehnic a avut loc pe durata a 24/h în zilele alegerilor în ambele tururi ale scrutinului. Grație nivelului înalt de pregătire și profesionalism al specialiștilor în securitate cibernetică din cadrul STISC, prevenția și reacția promptă la toate amenințările și devierile identificate a asigurat buna funcționare a sistemului informatic, prezentând rezultatele alegerilor prezidențiale din 01 și, respectiv, 14 noiembrie 2020, sub o formă transparentă și protejată. Suntem într-un dialog deschis și colaborare continuă cu partenerii interni și externi pentru a depăși cu succes toate provocările și de a demonstra că avem potențial și capacitate de a avansa în securitate cibernetică.

În această ordine de idei, putem menționa un alt eveniment important al anului 2020, Conferința online și Webinarele organizată în cadrul „Moldova Cyber Week 2020”. Anul acesta evenimentul s-a desfășurat online și a fost urmărit de aproximativ 40 de mii de oameni. Activitățile în cadrul ediției au adus în prim-plan necesitatea adaptării infrastructurilor critice de securitate cibernetică la noile condiții de normalitate. Speakerii Moldova Cyber Week 2020 din țări precum România, Australia, SUA, Israel, Austria, Elveția au discutat despre reziliența cibernetică şi riscurile de securitate cibernetică, precum și metodele de colaborare între state pentru o securitate cibernetică globală. Sunt convins că toate prezentările, dialogurile și atelierele practice desfășurate vor spori pe viitor eforturile comune în obținerea experienței în domeniul vizat.

2020 a fost un an în care am învățat din provocări și am devenit mai buni datorită dedicației și responsabilizării fiecăruia dintre noi.

2. Ce necesități stringente a scos în evidență pandemia în raport cu domeniile administrate de STISC?

Nu pot să mă pronunț în mod specific în raport cu pandemia, necesitățile existente sunt mai degrabă deduse în urma procesului implementării amendamentelor legislative survenite în ultimii ani în procesul realizării obiectivelor strategiei naționale, aflate sub responsabilitatea instituției. Domeniile administrate de STISC au fost cu succes menținute pe toată perioada anului, inclusiv în fața amenințărilor cibernetice parvenite ca urmare a situației de criză în sănătate publică. A fost desigur o perioadă dificilă, în care am fost nevoiți să luăm şi decizii mai puțin plăcute, dar care s-au dovedit a fi ulterior eficiente, am reușit să depășim provocările survenite prin muncă, seriozitate, perseverență şi, bineînțeles, cu multă răbdare şi perseverență din partea colegilor.

4. În ce măsură ați reușit să realizați cele stabilite la început de an?

STISC a operat în regim special pentru a asigura atât calitatea serviciilor cât și siguranța angajaților, astfel am reușit să realizăm obiectivele prognozate la început de an și mai mult decât atât, am câștigat experiență și am stabilit noi direcții de dezvoltare, am depus muncă asiduă și am consolidat încrederea.

Am reușit să ne atingem toate obiectivele stabilite pentru anul respectiv.

Pe termen lung obiectivul principal continue a fi asigurarea beneficiarilor cu servicii eficiente, utile și de calitate. De menționat este că în anul curent I.P STISC a fost desemnată conform HG.482/2020 Centru guvernamental de răspuns la incidente cibernetice, devenind astfel punctul unic de contact și raportare a incidentelor cibernetice identificate în cadrul CERT-urilor departamentale și a altor structuri subordonate. Această decizie oferă noi obiective pe termen mediu, dintre care realizarea unui registru de evidență a incidentelor de securitate cibernetică, asigurarea unei platforme eficiente de comunicare dintre CERT Gov și CERT-urile departamentale.  Toate obiectivele derivă din dorința și necesitatea de dezvoltare a societății și prosperității Republicii Moldova.

5. Cum anticipați că va fi anul 2021 pentru domeniul în care activați?

În 2021 ne așteaptă  noi provocări, experiențe și riscuri de securitate cibernetică, dar şi alte posibilități de optimizare şi îmbunătățire a lucrurilor. Anul precedent mai mult ca oricând ne-a schimbat viziunile și obiectivele, ne-a motivat să venim cu inovații și soluții moderne, de aceea sunt sigur că indiferent de ce ne rezervă viitorul vom fi gata să oferim servicii calitative, optime și eficiente societății.

6. Ce planuri aveţi pentru 2021?

Misiunea și obiectivele STISC au fost și sunt asigurarea unor servicii eficiente și de calitate, pentru o țară mai prosperă și dezvoltată inclusiv în domeniul Tehnologiilor informaționale și Securității cibernetice.  Tind să cred că vom fi an de an mai performanți, inovativi și vom reuși să ne atingem obiectivele stabilite.